ташка

 • 91кайрау — Кайрак яки шундый ташка тотып, корыч яки тимердән эшләнгән әйбернең йөзен чыгару, үткенләү …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 92камея — Төсле ташка яки кабырчыкка чыгынкы сырлар төшереп ясалган бизәнү әйберсе …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 93күмер — (КҮМЕРЛӘНҮ) – 1. Казып табыла торган, ташка әйләнгән үсемлек калдыгыннан торган янучан каты матдә 2. Агач янып көлгә әйләнгәнче сүнгән, кара төстәге калдык. Янып куз хәленә килгән агач кисәге. КҮМЕР КИСЛОТАСЫ – H2CO3 …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 94таш — 1. Металлардан башка һәртөрле каты минерал, тау токымы. Таштан кисеп ясалган кирпеч – төзү материалы. Таштан торган, таштан ясалган кайбер әйберләр яки аларның өлешләре мунча ташы 2. Кыйммәтле яки кирәкле минерал тур. 3. с. күч. Хәрәкәтсез һәм… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 95тәяммем — дини. Шәригать буенча: ару су булмаганда, кулны туфракка яки ташка тиереп тиешле әгъзаларны сыпырудан торган тәһарәт. ТӘЯММЕМ ТАШЫ – 1) Тәяммем кылу өчен янда бер дә калдырмый йөртелә торган таш; 2) күч. Һәр җиргә барып, йөреп, шомарып, остарып… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 96тык-тык — Агачка, ташка һ. б. ш. каты әйбергә җиңелчә генә бәргәндә чыга торган өзек өзек саңгырау тавышны белдерә …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 97тыкы-тыкы — Агачка, ташка һ. б. ш. каты әйбергә җиңелчә генә бәргәндә чыга торган өзек өзек саңгырау тавышны белдерә …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 98чагу — I. 1. Ук белән яралау, чәнчеп агулау (кайбер бөҗәкләр, чаян һ. б. ш. тур.). Елан тешләве тур. 2. Чәнчү, чәнчеп авырттыру, чәнчеп яралау (энәле яки чаккыч үсемлекләр тур.) кычыткан чакты 3. күч. Власть кешеләренә, берәр башлыкка кемнең дә булса… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 99чөйязма — Алгы Азиядә яшәүче борынгы халыкларда кулланылган, балчыкка яки ташка чөйсыман билгеләр ясап язу ысулы, шул ысул белән язылган язма …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 100чөйязу — Алгы Азиядә яшәүче борынгы халыкларда кулланылган, балчыкка яки ташка чөйсыман билгеләр ясап язу ысулы, шул ысул белән язылган язма …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге